Vatten pump till:

Cheva small block (SBC)

Längd: 18 cm

(lång)


Pris exklusive moms: 480:-

Pris inklusive moms: 600:-

Mekaniska Vattenpumpar

AN 2901

AN 2901C

AN 2905

AN 2905C

AN 2910

AN 2911

AN 2911C

Vatten pump till:

Cheva small block (SBC)

Längd: 14,5 cm

(Kort)


Pris exklusive moms: 480:-

Pris inklusive moms: 600:-

Vatten pump till:

Cheva small block (SBC) Crome

Längd: 14,5 cm

(Kort)


Pris exklusive moms: 640:-

Pris inklusive moms: 800:-

Vatten pump till:

Cheva Big block (BBC)

Längd: 18,5 cm

(Lång)


Pris exklusive moms: 480:-

Pris inklusive moms: 600:-

Vatten pump till:

Cheva Big block (BBC)

Längd: 18,5 cm

(Lång)


Pris exklusive moms: 640:-

Pris inklusive moms: 800:-

Vatten pump till:

Chrysler

Längd: 14 cm


Pris exklusive moms: 480:-

Pris inklusive moms: 600:-

AN 2910C

Vatten pump till:

Chrysler

Längd: 14 cm


Pris exklusive moms: 640:-

Pris inklusive moms: 800:-

Vatten pump till:

Ford 5L 1996-2002

Längd: 8,5 cm


Pris exklusive moms: 480:-

Pris inklusive moms: 600:-

Vatten pump till:

Ford 5L 1996-2002

Längd: 8,5 cm


Pris exklusive moms: 640:-

Pris inklusive moms: 800:-

AN 2902

AN 2902C

Vatten pump till:

Cheva small block (SBC) Crome

Längd: 18 cm

(Lång)


Pris exklusive moms: 640:-

Pris inklusive moms: 800:-

AN 2904

AN 2904C

Vatten pump till:

Cheva Big block (BBC)

Längd: cm

(Kort)


Pris exklusive moms: 480:-

Pris inklusive moms: 600:-

Vatten pump till:

Cheva Big block (BBC)

Längd: cm

(Kort)


Pris exklusive moms: 640:-

Pris inklusive moms: 800:-