ALLMÄNNA VILLKOR


Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument/företag gör en beställning via vår mail. Beställning är bindande och ett avtal mellan dig och ANAB AB (556738-7971) ingås. När en order kommer in skickar vi normalt en bekräftelse via mail att vi fått din beställning nästkommande arbetsdag. Om du ångrar din beställning, vill ändra den eller om din bekräftelse uteblir kontakta omgående ANAB AB på mailadress info@anabint.se eller telefonnummer 0585-100 18. Vid hög arbetsbelastning kan bekräftelse på att vi fått din besällning dröja längre. Om du efter en vecka inte fått någon avisering eller bekräftelse från oss kontakta oss på 0585-100 18 eller info@anabint.se.

Betalningsalternativ

Våra betalningsalternativ är förskottsbetalning eller betalning mot efterkrav (postförskott).
Vid förskottsbetalning måste detta anges vid beställning, om så ej är fallet förbehåller vi oss rätten att skicka ordern mot efterkrav samt debitera kunden den efterkravsavgift som uppstår.
Vid förskottsbetalning skickas en förskottsfaktura till kunden via mail, ordern skickas sedan när betalningen finns bokförd på ANAB ABs bankkonto.
Vid efterkrav skickas ordern och kunden betalar sedan när paketet hämtas ut hos ombud.
Outlösta paket och brev debiteras med 300SEK som faktureras via brev eller mail.
Alla beställningar som görs från andra länder än Sverige ska förskottsbetalas.

Bankuppgifter
Bank: Lekebergs Sparbank, konto nr 8164-6, 4 225 057-1
Bankgiro: 203-1599

Sweden International Bank Account
BIC=Bank Identifier Code: SWEDSESS
IBAN=International Bank Account Number: SE7880000816460042250571

Ångerrätt

Om du ångrar ditt köp kontaktar du oss på 0585-100 18 eller mailar oss på info@anabint.se snarast för vidare instruktioner.
Om ångerrätten nyttjas betalar kunden själv frakten tillbaka samt bifogar kvitto för produkten. Specialbeställningar återköps ej.

Force Majeure

ANAB AB svarar inte för förseningar och liknande orsakade av omständigheter ANAB AB inte kan råda över ex. krig, arbetskonflikt, naturkatastrofer eller liknande.

Allmänt

Om köparen är näringsidkare gäller garantin enbart för produkten som är köpt hos ANAB AB. ANAB AB svarar ej för eventuella förluster, ex. utebliven vinst, merkostnader/merjobb eller rese/transportkostnader.

ANAB AB reserverar sig för prisändringar, momsändringar, avgifter, valutaförändringar och liknande som står utanför vår kontroll.
ANAB AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden, vi rekommenderar därför att Kunden håller sig uppdaterad på www.anabint.com för att bli varse om eventuella ändringar.

Garanti

Vi lämnar 1års garanti till företag och 2 års garanti för privatpersoner om inte annat anges.